Een nieuw innovatief bedrijf wat op een slimme manier problemen oplost

3BX is opgericht eind 2014. 3BX wil innovaties in de markt zetten die gelieerd zijn aan de expertise van medewerkers, maar dan gericht op branches en toepassingen die niet per definitie in hun traditionele werkveld liggen. We zijn 3BX gestart met als doel innovaties te realiseren die gebaseerd zijn op het anders toepassen van bestaande mogelijkheden i.c.m. vaak nieuwe communicatie mogelijkheden. Deze ideeën hebben we opgedaan bij het ontwikkelen van concepten binnen andere disciplines. De Missie van 3BX is met slimme innovaties nieuwe marktsegmenten te veroveren, waarbij samenwerking met partijen in deze segmenten een must is. De Visie van 3BX is dat door een combinatie van bestaande technologische mogelijkheden gecombineerd met nieuwe toevoegingen, we producten in de markt kunnen zetten die zeer concurrerend zijn in zowel investering als exploitatie.

3BX ontwikkeld samen met klanten en bedrijven actief in een bepaalde branche een oplossing, en zet deze verder in de markt samen met partners die de productie, logistiek, implementatie, service en onderhoud voor hun rekening kunnen nemen. Daarnaast zorgen we ervoor dat datacollectie, via correlatie leidt tot presenteerbare informatie voor de klant.

Waarom 3BX

3BX is een bedrijf wat samen met klanten oplossingen bedenkt, voor de problemen die de klanten op dit moment hebben. 3BX kijkt naar het exacte probleem en definieert een oplossing die nieuw is, past om het probleem op te lossen en die voldoet aan de nieuwste eisen die gesteld worden t.a.v. duurzaamheid, energieverbruik en continuïteit.

Watermanagement

Voor een ecosysteem voor ondergronds water hebben wij de nieuwe oplossingen!

  • 24/7 monitoring
  • Datacollectie
  • Low cost communicatie
  • Low energy oplossing
  • Presentatie data customermade
  • Lage initiële investering

Grondwaterpeil metingen

Voor grondwaterpeil metingen hebben we een unit ontwikkeld die past op bijna elke peilbuis. Deze oplossing stuurt elke 15 minuten een bericht naar een centrale server, met resultaten van elke 5 minuten metingen van het grondwaterpeil. Deze oplossing is duurzaam, meet zeer nauwkeuring en kan 4 jaar draaien op de toegepaste batterijen. Als gebruiker krijgt u ruwe data aangeboden waarmee in bijna elk formaat informatie gepresenteerd kan worden.

Rioolwaterhoogte metingen

Voor de hoogte van het rioolwater in een vrijverval riool hebben we een unit ontwikkeld die elke 15 minuten een bericht verstuurd naar een centrale server, met metingen die elke 5 minuten worden gedaan. Deze unit is duurzaam, meet zeer nauwkeurig, kan 4 jaar mee op de toegepaste batterijen en stuurt ruwe data naar de klant. Deze ruwe data kan in bijna elk formaat omgezet worden en als informatie worden gepresenteerd.

Rioolwater temperatuur

Om eventueel op termijn energie terug te kunnen winnen uit een vrijvervalriool, vanwege temperatuurverschillen, is het noodzakelijk dat de temperatuur van het water en de omgeving gemeten kunnen worden. Hiervoor hebben wij binnen de rioolunit ook de mogelijkheid beide temperaturen te meten en deze informatie mee te sturen naar een centrale server. Technisch is het dezelfde unit als voor het riool alleen met een aanvulling voor het meten van temperaturen.

Rioolwater overstort

Voor gemeenten en  waterschappen is het ook erg makkelijk om te weten wat er precies bij de overstort gebeurd. Met een kleine aanpassing aan de rioolunit kunnen we ook bij de overstort het niveau meten, evenals of de overstort wordt gebruikt of niet. Deze informatie is ook bij de klant beschikbar  en wordt 24/7 aangeleverd met tussenpozen van 15 minuten.

Nieuwsberichten 3BX

Watermanagement Goes

November 13th, 2016|0 Comments

In Goes heeft 3BX een operationele oplossing voor grondwaterpeilmetingen, rioolwater, rioolwater temperatuur en omgevingstemperatuur, en de metingen aan de riool overstort. Deze oplossingen werken naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Neem contact met ons op!