Een nieuw innovatief bedrijf wat op een slimme manier problemen oplost

3BX is opgericht eind 2014. 3BX wil innovaties in de markt zetten die gelieerd zijn aan de expertise van medewerkers, maar dan gericht op branches en toepassingen die niet per definitie in hun traditionele werkveld liggen. We zijn 3BX gestart met als doel innovaties te realiseren die gebaseerd zijn op het anders toepassen van bestaande mogelijkheden i.c.m. vaak nieuwe communicatie mogelijkheden. Deze ideeën hebben we opgedaan bij het ontwikkelen van concepten binnen andere disciplines. De Missie van 3BX is met slimme innovaties nieuwe marktsegmenten te veroveren, waarbij samenwerking met partijen in deze segmenten een must is. De Visie van 3BX is dat door een combinatie van bestaande technologische mogelijkheden gecombineerd met nieuwe toevoegingen, we producten in de markt kunnen zetten die zeer concurrerend zijn in zowel investering als exploitatie. 3BX ontwikkeld samen met klanten en bedrijven actief in een bepaalde branche een oplossing, en zet deze verder in de markt samen met partners die de productie, logistiek, implementatie, service en onderhoud voor hun rekening kunnen nemen. Daarnaast zorgen we ervoor dat datacollectie, via correlatie leidt tot presenteerbare informatie voor de klant.

Waarom 3BX?

3BX is een bedrijf wat samen met klanten oplossingen bedenkt, voor de problemen die de klanten op dit moment hebben. 3BX kijkt naar het exacte probleem en definieert een oplossing die nieuw is, past om het probleem op te lossen en die voldoet aan de nieuwste eisen die gesteld worden t.a.v. duurzaamheid, energieverbruik en continuïteit.


Watermanagement

Voor een ecosysteem voor ondergronds water hebben wij de nieuwe oplossingen!

 • 24/7 monitoring
 • Datacollectie
 • Low cost communicatie
 • Low energy oplossing
 • Presentatie data customermade
 • Lage initiële investering

Toepassingen

Image description

Grondwaterpeil metingen

Voor grondwaterpeil metingen hebben we een unit ontwikkeld die past op bijna elke peilbuis. Deze oplossing stuurt elke 15 minuten een bericht naar een centrale server, met resultaten van elke 5 minuten metingen van het grondwaterpeil. Deze oplossing is duurzaam, meet zeer nauwkeuring en kan 4 jaar draaien op de toegepaste batterijen. Als gebruiker krijgt u ruwe data aangeboden waarmee in bijna elk formaat informatie gepresenteerd kan worden.

Image description

Rioolwaterhoogte metingen

Voor de hoogte van het rioolwater in een vrijverval riool hebben we een unit ontwikkeld die elke 15 minuten een bericht verstuurd naar een centrale server, met metingen die elke 5 minuten worden gedaan. Deze unit is duurzaam, meet zeer nauwkeurig, kan 4 jaar mee op de toegepaste batterijen en stuurt ruwe data naar de klant. Deze ruwe data kan in bijna elk formaat omgezet worden en als informatie worden gepresenteerd.

Image description

Rioolwater temperatuur

Om eventueel op termijn energie terug te kunnen winnen uit een vrijvervalriool, vanwege temperatuurverschillen, is het noodzakelijk dat de temperatuur van het water en de omgeving gemeten kunnen worden. Hiervoor hebben wij binnen de rioolunit ook de mogelijkheid beide temperaturen te meten en deze informatie mee te sturen naar een centrale server. Technisch is het dezelfde unit als voor het riool alleen met een aanvulling voor het meten van temperaturen.

Image description

Rioolwater overstort

Voor gemeenten en waterschappen is het ook erg makkelijk om te weten wat er precies bij de overstort gebeurd. Met een kleine aanpassing aan de rioolunit kunnen we ook bij de overstort het niveau meten, evenals of de overstort wordt gebruikt of niet. Deze informatie is ook bij de klant beschikbar en wordt 24/7 aangeleverd met tussenpozen van 15 minuten.

Mobile Smart Grid Zero Emission Generator

Het onderzoek en ontwikkelingsproject Mobile Smart Grid Zero Emission Generator is een samenwerkingsproject, dat in het kader van experimentele ontwikkeling voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd.

In het project wordt een prototype ontwikkeld van een geïntegreerd mobiel brandstofcel-systeem als supplyer van energie voor het verder uit te bouwen netwerk van decentrale energie opslagpunten in Zuid-Holland en afgestemd op de energie infrastructuur binnen het zero-emission beleid voor transport en logistiek van de Roadmap Next Economy. Dit in combinatie met de koeling / verwarmings-technologie (op basis van waterstofcel /elektro) voor trailers en containers.

Het project levert niet alleen een bijdrage aan de City Deals van de Metropool Regio Rotterdam- Den Haag door er voor te zorgen dat door de resultaten van het project de CO2 uitstoot in de binnensteden verder wordt teruggedrongen (zeker als het prototype wordt uitontwikkeld en in zeecontainers, vrachtwagens en bestelauto’s wordt ingebouwd). Het project zorgt er ook voor dat er voor het MKB in Zuid-Holland nieuwe kansen komen om innovatief met duurzame energie-toepassingen aan de slag te gaan. Door de betrokkenheid van kennisinstellingen en brancheorganisaties bij het project worden de resultaten in E-learning modules en werkbijeenkomsten verder gevaloriseerd en gedissemineerd. De betrokken bedrijven en de Hogeschool Rotterdam die als partners in het project samenwerken zijn nauw bij de volgende andere Zuid-Hollandse initiativen betrokken:

 • Het 010 Greendeal programma Rotterdam;
 • Greenvillage TU Delft;
 • Car as powerplant ontwikkeling Accenda / TU Delft;
 • H2 fuelstation Rhoon;
 • Vergroening van de Rotterdamse Havens;
 • Vergroening van energieopwekking glas-tuinbouw;
 • Kennis en educatie ontwikkeling en borging;
 • Schone binnensteden;Last-mile initiatieven.

Zoals aangegeven is het de bedoeling om een concreet prototype te ontwikkelen van een geïntegreerde mobiel brandstofcel-systeem dat modulair is opgebouwd + de systematiek om duurzame energie te leveren aan het netwerk van decentrale energie opslagpunten (local grids) en via hen naar het centrale elektriciteits netwerk (central grid). Dit prototype heeft bij een verder ontwikkeling een brede afzetmarkt in de transport en logistieke sector: niet alleen m.b.t. de decentrale energievoorziening, het wegtransport, maar ook het transport over water en de opslagfaciliteiten waar gekoeld of verwarmd moet worden zoals op bijvoorbeeld de Botlek behoren tot die afzetmarkt.

De potentiële markt van het prototype heeft daarom meerdere facetten:

 • Het verduurzamen van bestaande transport en logistieke middelen door het vervangen van dieselgeneratoren door brandstofcel generatoren;
 • Het toeleveren van duurzame energie aan de elektriciteits-infrastructuur
 • Het scholen en trainen van het MKB in het kader van engineering, installatie en onderhoud van brandstofcel technologie;
 • Het stimuleren van spin-off bedrijvigheid die zich in het kader van de brandstofcel technologie verder zal gaan ontwikkelen.

Voor het project Mobile Smart Grid Zero Emission Generator zal onze input liggen op het gebied van communicatie via SigFox en LORA, meten met sensoren, een energiezuinige of energie neutrale oplossing voor dit onderdeel, datacollectie en conversie naar informatie. Wij maken het dus SMART.

Waar staan we nu

Binnen het Zero emission Generator project richt 3BX zich o.a. op het tijdelijk opslaan van energy op momenten dat er een groter energy aanbod is dan dat er afname is. Het tijdig en tijdelijk opslaan van energy kan bijdragen in het balanceren van de energy behoeften op micro niveau.

Opslag van energy staat nog in de kinderschoenen maar is naar onze mening de sleutel tot de oplossing van even energy vraagstukken. Met het toenemende aantal electrische auto’s ontstaat niet alleen een grotere energy-vraag op piek momenten maar bied het ook mogelijkheden als we de auto energy terug laten leveren wanneer dat wenselijk is.

Het in kunnen plannen wanneer en hoe de auto wordt opgeladen zou een grote rol kunnen spelen in dit scenario. De auto batterij kan met goedkopere energy worden opgeladen en die energie kan worden ingezet wanneer deze elders op een ander moment nodig is, bijvoorbeeld lokaal binnen het eigen huishouden.

Neem contact met ons op!


Voor meer informatie kunt u mailen naar info @ 3bx.nl.
Bezoekadres
Ohmstraat 50
3335 LT Zwijndrecht